Vägbilder

Röjning efter byvägen 2012. Foto V. Norman.
Byvägen vid "Söderlunds" 1979 Foto Laila Bloom.
Januari vinter 2018 Fjällsmyravägen. Foto Ö.Persson.
SM orientering 2019.