Standardsida

Kartor

http://kartavdelningen.sub.su.se/images/Topo/S_Sverige_100/110_Soderhamn_1889.htm     

Gammal karta från 1889.           

Vägkarta 1955 från KAK Bilatlas.
Karta från 1887 utlånad av Håkan Lundgren.
Karta 1887.
Karta över Kyrkbyn Tyby 1764, från Lantmäteriet.
Karta 1737.
Karta Mohed.
Karta 1737.
Karta från 1949.