Fotoalbum

Vägsjälet upp mot Olberget på trettiotalet. Foto Per.E.Jonsson Innegården.

Vy mot "Larses" nu Holmströms nån gång sent tjugotal. Foto Per.E.Jonsson Innegården.

Kollonin och "Larses" sent trettiotal. Foto Martin Holm.

Torget på trettiotalet. Foto Per.E,Jonsson Innegården.

Prästgårns sent trettiotal. Foto Per.E.Jonsson Innegården.

Jonas Jonsson som gick under benämningen Tok Jonas, son till Anders Jonsson som byggde Kolloni huset i Kyrkbyn. Dog 1941 i en lada i Enånger med ett klädbylte och sin fiol. Foto Martin Holm.

"Tok Jonas" framför sin stuga som han byggde på andra sidan av byvägen mitt emot Kollonin. Den blev ej färdig och han bodde aldrig här. Foto Martin Holm.

"Holms backen" numera Fjällsmyravägen. Tidigt femtiotal. Foto Martin Holm.

Västerbacken till vänster, tidigt femtiotal. Foto Martin Holm.

Holms hönseri tidigt femtiotal. Foto Martin Holm.

"Fikapaus" Klockars åkrar i bakgrunden. Foto Martin Holm.

Cyckeltur. Foto Martin Holm.

Modin, förtiotal. Foto Martin Holm.

Midsommar Kyrkbyn? Foto Martin Holm.

Morgontrött. Foto Martin Holm.

Per Ers Kyrkbyn. Foto Martin Holm.

Bordsbön. Foto Martin Holm.

"Holms backen" Klockars i bakgrunden, sent fyrtiotal. Foto Martin Holm.

"Buspojkar" Foto Martin Holm.

"Kalas" Foto Martin Holm.

"Åkers" innan man drog om byvägen tidigt sextiotal. Foto Jan-Åke Ström.

"Brattåkers" tidigt sextiotal. Foto Jan-Åke Ström.

"Normans" och Flodins tidigt sextiotal. Foto Jan-Åke Ström.

"Söderlunds" tidigt sextiotal. Foto Jan-Åke Ström.

Skolan i Kyrkbyn 1935. Foto Martin Holm.

Tor Karlsson kokar kaffe hemma i stugan i Kyrkbyn. Tidigt sextiotal.

Tor Karlsson på väg mot Norgesemester på den så kallade skräcködlan.

Åke Larsson kör häst efter vägen mot "snäll johans". Pelle Normans barn i bakgrunden.

Nygårns i Tyby.

Albert Larsson Kyrkbyn drev busstrafik från 1925 till 1937. Chaufför här var Per Flodin.

Beril Svenssons ca tjugotal.

En av Söderalas första bilar! av märket SAF. Vid ratten Albert Larsson Kyrkbyn.

En REO av årsmodell -35 ägare Albert Larsson Kyrkbyn.

Erik Karlsson "stor karlsson" drar bröllopssällskapet vid Klockars Kyrkbyn ca 1920.

Fullt på gården hos "snäll johans" Kyrkbyn sent femtiotal. Foto Å.Larsson.

Per Johnsson Söderman byggde Klockars nuvarande byggnad i slutet på 1800.

Påsk kärringar i Kyrkbyn, femtiotal. Foto Å.Larsson.

"Snäll Johans Kyrkbyn sent femtiotal. Dessa åkrar är nu helt igenväxta. Foto Å.Larsson.

Ur Söderhamns Tidning 1948.

Moheds Cementvarufabrik. Vid tegelmaskinen Lennart Andersson (Stigle). Tidigt Femtiotal.

Arbete vid rörmaskin Cementfabriken. Tidigt femtiotal.

Från vänster John Andersson Lennart Andersson Bo Andersson Albin Andersson och den som ej syns är Karl Nilsson, Cementfabriken Mohed.

Cementfabriken Mohed. Albin Andersson i bakgrunden.

Innegården till vänster, Kollonin till höger ca 1920. Foto Per.E.Jonsson.

Hästarna får hjälp med vårbruket 1926. Foto Per.E.Jonsson.

Nygårdarna Tyby. Tidigt 1900. Foto Per.E.Jonsson.

Höhässja på Innegården, Västerbacken i bakgrunden. Foto Per.E.Jonsson.

Kalkning Innegården Kyrkbyn. Foto Per.E.Jonsson .

Timmerkörning Innegården. Foto Per.E.Jonsson.

Middag i Braus. Anna Persson, Per Persson, Emma Persson, Karin Olsson, Jon Jonsson, Elsa Nygren år 1919. Foto Per.E.Jonsson.

Slottefika Innegården 1936. Foto Per.E.Jonsson.

Mjölkbilen vid Innegården 1975. Foto Per.E.Jonsson.

På väg till Braus 1965. Göran Birgitta Per Anders. Gunnar "Silla" Jonsson kör traktorn. Foto Per.E.Jonsson.

Nygårds Jonas (Tyby) harvar Innegårdens åkrar 1934. Foto Per.E.Jonsson.

Höbärgning Innegården. Foto Per.E.Jonsson.

Eva Jonsson och Edvard Persson kapar ved, Innegården. Foto Per.E.Jonsson.

Rovgallring Innegården. Foto Per.E.Jonsson.

Jordbruksarbete Tyby förtiotal.

Nordgrens Kyrkbyn. (Helmer olsson) Bilden utlånad av Ingeborg Olsson.

Norgrens Kyrkbyn. (Helmer Olsson)Bilden utlånad av Ingeborg Olsson.

Marta och Nils-Petter Norgren Kyrkbyn. (Helmer Olsson) Bilden utlånad av Ingeborg Olsson.

Kyrkoruin Kyrkbyn. Bilden utlånad av Anette Englund.

Kolla hattarna!! Bilden utlånad av Anette Englund.

Kälkåkare i "Holms backen". Foto Martin Holm.

Kärvar på Västerbackens åkrar. Foto Martin Holm ca 1940.

Slåttetider på Västerbacken trettiotal.

Mjölkbilen vid "torget" femtiotal, från vänster Erik Blom Larses Jonas Olle Söderström Albert Larsson Sigfrid Olsson Foto Per.E.Jonsson.

Vy bild från Tyby.

Barn vid mjölkbilen uppfarten mot Innegården. Slutet på femtiotalet. Foto Per.E.Jonsson.

Potatisupptagning Klockars 1920.

Algot Fredins hus som förr kallades "jonpers". Tjugotalet.

Olle Söderström timmerkörning.

Bertil Svenssons tjugotal.

Syskonen Modin med föräldrar i Fjällsmyra.

Barn vid Fjälsmyra tidigt fyrtiotal. Foto M.Holm.

Bricken och Peo. Foto Rolf Flodin.

Brattåkers Kyrkbyn. Bilden utlånad av Clary Fallgren.

Rovupptagning Innegården. Bilden utlånad av Clary Fallgren.

Olberget.

Från v Cristina Jonsson Per J Modin Gerd Persson "Ede" Trönö Erik Schewelius vid Innegården 1940. Bilden utlånad av Birgitta Flodin.

Cykeltur. Foto Martin Holm sent trettiotal.

Byvägen upp mot Bocksjön tidigt femtiotal. Bilden utlånad av H. Tunong.

Skjuttävling i Kyrkbyn 1953. Foto Karl Erik Hedelin.

Olberget. Foto Ivar Andersson.

Foto: Ivar Andersson. Olberget.

Foto. Ivar Andersson Olberget.

Prästgården Kyrkbyn. Bilden utlånad av Maria Gahn.

Bröllop Innegården. Bilden utlånad av Maria Gahn.

Margta Hedberg och Ingvar Lindgren. Bilden utlånad av Maria Gahn.

Påskgummor i Kyrkbyn femtiotalet. Bilden utlånad av Maria Gahn.

Kristina Persson Nybo Kyrkbyn. Bilden utlånad av Maria Gahn.

Kolarkoja i Kyrkbyskogen. Bilden utlånad av Maria Gahn.

Anna Jonsson Tyby 1884-1965 Jonas Jonsson Skomakare Tyby 1884-1969 Bosatta i "Skomakarns" Tyby.

Verner Söderlund och Knut Johansson. Bilden utlånad av Maria Gahn.