Historik

Kyrkoruinen i Kyrkbyn våren 1984. Foto Ö.Persson.
Teckning av Thure Blom 1994.
Arbete vid Tjärfabriken Kyrkbyn. Bl.a Per Modin. Bilden utlånad av Ingeborg Olsson.
Foto taget av Martin Holm vid Tjärfabriken i Kyrkbyn.